Ús de diagrames al LibreOffice

LibreOffice lets you present data graphically in a chart, so that you can visually compare data series and view trends in the data. You can insert charts into spreadsheets, text documents, drawings, and presentations.

Dades del diagrama

Els diagrames es poden basar en les dades següents:

 1. Valors del full de càlcul d'intervals de cel·les del Calc

 2. Valors de cel·la d'una taula del Writer

 3. Els valors que introduïu al diàleg de la taula de dades de diagrama (podeu crear estos diagrames en el Writer, el Draw o l'Impress, i també podeu copiar-los i enganxar-los al Calc)

Per inserir un diagrama

Inserció de diagrames

Triar un tipus de diagrama

Per editar un diagrama

 1. Feu clic en un diagrama per editar les propietats dels objectes que en formen part:

  Mida i posició a la pàgina actual.

  Alineació, ajustament del text, límits exteriors i més.

 2. Feu doble clic en un diagrama per entrar en el mode d'edició:

  Valors de les dades del diagrama (per a diagrames amb dades pròpies).

  Tipus de diagrama, eixos, títols, plans laterals, graella i més.

 3. Feu doble clic en un element del diagrama en el mode d'edició:

  Feu doble clic en un eix per editar-ne l'escala, el tipus, el color i altres atributs.

  Feu doble clic en un punt de dades per seleccionar i editar la sèrie de dades a la qual pertany el punt de dades.

  Amb una sèrie de dades seleccionada, feu clic i, tot seguit, doble clic en un sol punt de dades per editar-ne les propietats (per exemple, una sola barra en un diagrama de barres).

  Feu doble clic a la llegenda per seleccionar-la i editar-la. Feu clic i, tot seguit, doble clic en un símbol de la llegenda seleccionada per editar la sèrie de dades associada.

  Feu doble clic en qualsevol altre element, o bé feu clic en l'element i obriu el menú de formatació per editar-ne les propietats.

 4. Feu clic a fora del diagrama per eixir del mode d'edició actual.

Icona de consell

Per imprimir un diagrama en alta qualitat, podeu exportar el diagrama a un fitxer PDF i imprimir-lo.


Al mode d'edició del diagrama, podeu veure la barra de formatació de diagrames a prop de la part superior del document. La barra de dibuix per als diagrames es mostra a la part inferior del document. La barra de dibuix mostra un subconjunt de les icones de la barra d'eines Dibuix del Draw i de l'Impress.

Podeu fer clic amb el botó dret sobre un element d'un diagrama per obrir el menú contextual. El menú contextual ofereix una sèrie d'ordes per formatar l'element seleccionat.

Edició de títols d'un diagrama

Edició dels eixos d'un diagrama

Edició de les llegendes d'un diagrama

Addició d'una textura a les barres d'un diagrama

Visualització 3D