Llegenda

Defineix els atributs de vora, àrea i caràcter d'una llegenda.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ Llegenda, o bé Format ▸ Formata la selecció ▸ Llegenda (diagrames)


Línia

Definiu les opcions de formatació de la línia seleccionada o de la línia que voleu dibuixar. També podeu afegir extrems de fletxa a una línia o bé modificar els símbols dels diagrames.

Àrea

Definiu les opcions d'emplenament per a l'objecte de dibuix seleccionat.

Transparència

Definiu les opcions de transparència per a l'emplenament que apliqueu a l'objecte seleccionat.

Caràcter

Indiqueu la formatació i el tipus de lletra que voleu aplicar.

Mostra

Obri el diàleg Llegenda, que vos permet canviar la posició de les llegendes del diagrama i especificar si s'han de mostrar.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.