Eines

El menú Eines conté ordes per revisar l'ortografia, localitzar referències del full, trobar errades i definir escenaris.

També podeu crear i assignar macros, així com configurar l'aparença i l'estil de les barres d'eines, els menús i el teclat; també podeu configurar les opcions per defecte per a les aplicacions del LibreOffice.

Verificació ortogràfica

Permet verificar l'ortografia de manera manual.

Llengua

Obri un submenú que vos permet triar ordes específiques per a les llengües.

Opcions de correcció automàtica

Permet definir les opcions per al reemplaçament automàtic de text mentre escriviu.

Busca de l'objectiu

Obri un diàleg que vos permet solucionar una equació amb una variable.

Solucionador

Obri el diàleg Solucionador. Un solucionador permet resoldre equacions amb múltiples variables desconegudes mitjançant els mètodes de busca de l'objectiu.

Detectiu

Esta orde activa el Detectiu del full de càlcul. Amb el Detectiu podeu fer un seguiment de les dependències des de la cel·la que conté la fórmula actual fins a les cel·les del full de càlcul.

Escenaris

Defines a scenario for the selected sheet area.

Protegeix el document

The Protect Sheet or Protect Spreadsheet commands prevent changes from being made to cells in the sheets or to sheets in a document. As an option, you can define a password. If a password is defined, removal of the protection is only possible if the user enters the correct password.

Macros

Vos permet gravar o organitzar i editar macros.

Gestor d'extensions

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Paràmetres del filtre del filtre XML

Obri el diàleg Configuració del filtre XML, que vos permet crear, editar, suprimir i verificar filtres per a la importació i exportació de fitxers XML.

Personalitza

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Opcions

Esta orde obri un diàleg que permet personalitzar la configuració del programa.