Format

El menú Format conté ordes per formatar les cel·les, els objectes i els continguts de cel·les seleccionats en el document.

Neteja el format directe

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Cel·les

Vos permet indicar diverses opcions de formatació i aplicar atributs a les cel·les seleccionades.

Fila

Defineix l'alçària de la fila i amaga o mostra les files seleccionades.

Columna

Estableix l'amplària de la columna i amaga o mostra les columnes seleccionades.

Full

Defineix el nom del full i amaga o mostra els fulls seleccionats.

Fusiona i centra les cel·les

Combina les cel·les seleccionades en una única cel·la o divideix les cel·les fusionades. Alinea al centre el contingut de les cel·les.

Pàgina

Obri un diàleg on podeu definir l'aparença de totes les pàgines del document.

Àrees d'impressió

Gestiona les àrees d'impressió. Nomes s'imprimiran les cel·les que es troben dins les àrees d'impressió.

Caràcter

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paràgraf

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Canvia la caixa

Canvia les majúscules i minúscules dels caràcters de la selecció. Si el cursor es troba dins d'una paraula i no hi ha text seleccionat, el canvi s'aplica a tota la paraula.

Formatació automàtica

Utilitzeu esta orde per aplicar una formatació automàtica a una àrea seleccionada del full o per definir les vostres pròpies opcions de formatació automàtica.

Formatació condicional

Choose Conditional Formatting to define format styles depending on certain conditions.

Ancora

Defineix les opcions d'ancoratge per a l'objecte seleccionat.

Alineació (objectes)

Alinea els objectes seleccionats en relació amb els altres.

Alineació (objectes de text)

Definiu les opcions d'alineació de la selecció actual.

Organitza

Canvia l'orde d'apilament per a l'objecte o els objectes seleccionats.

Inverteix

Permet invertir l'objecte seleccionat de manera horitzontal o vertical.

Agrupa

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Gràfic

Obri un submenú que permet editar les propietats de l'objecte seleccionat.

Control

Obri un diàleg per editar les propietats d'un control seleccionat.

Formulari

En este diàleg podeu indicar, entre altres opcions, la font de dades i els esdeveniments de tot el formulari.