Instruccions per utilitzar el LibreOffice Calc

A la pàgina d'ajuda per al LibreOffice en general podeu trobar instruccions aplicables a tots els mòduls, com ara treballar amb finestres i menús, personalitzar el LibreOffice, fonts de dades, la galeria i la funció d'arrossegar i deixar anar.

Si voleu ajuda per a un altre mòdul, passeu a l'ajuda d'aquell mòdul amb el quadre combinat de l'àrea de navegació.

Formatació de taules i cel·les

Congelació de files o columnes com a capçaleres

Realçament de nombres negatius

Cel·les en format de moneda

Deactivating Automatic Changes

Formatació de fulls de càlcul

Aplicació de la formatació automàtica a un interval de cel·les seleccionat

Selecció de temes per als fulls

Assignació de formats per fórmula

Aplicació de la formatació condicional

Desfer la formatació directa d'un document

Còpia a fulls múltiples

Selecció de cel·les múltiples

Fusionar i separar cel·les

Formatació de nombres amb decimals

Formats numèrics definits per l'usuari

Formatació de nombres com a text

Conversió de text a nombres

Inserció i edició de comentaris

Canvi de nom dels fulls

Canvi de l'alçària de la fila o de l'amplària de la columna

Canvi de les visualitzacions de la taula

Utilització de nombres arrodonits

Copiar només les cel·les visibles

Còpia de la formatació amb l'eina de clonar el format

Inserció de salts de línia en cel·les

Gir del text

Escriptura de text en línies múltiples

Superíndex / subíndex del text

Inserció de caràcters especials

Modificació del color del text

Commutació entre el mode d'inserció i el mode de sobreescriptura

Inserció d'espais protegits, de guionets i de separadors condicionals

Registre de canvis

Introducció de valors i fórmules

Introducció de valors

Càlculs amb fórmules

Visualització de fórmules o valors

Introducció de fórmules

Còpia de fórmules

Càlcul en fulls de càlcul

Càlculs amb dates i hores

Càlcul de diferències horàries

Introducció de fraccions

Introducció d'un nombre amb zeros inicials

Aplicació de fulls múltiples

Navegació per les pestanyes dels fulls

Emplenament automàtic de dades a partir de cel·les adjacents

Aplicació de les llistes d'ordenació

Aplicació de filtres

Aplicació del filtre automàtic

Filtre: aplicació de filtres avançats

Copiar només les cel·les visibles

Introducció de fórmules matricials

Gir de taules (transposició)

Funcions definides per l'usuari

Introducció de referències

Denominació de cel·les

Reconeixement dels noms com a adreces

Referència de cel·les mitjançant la funció d'arrossegar i deixar anar

Adreces i referències, absolutes i relatives

Referències d'URL

Referències d'altres fulls

Introducció de fórmules matricials

Inserció de dades externes a una taula (consulta de la pàgina web)

Intervals d'una base de dades en taules

Definició d'intervals de bases de dades

Filtratge d'intervals de cel·les

Ordenació dels intervals de bases de dades

Càlculs avançats

Taula dinàmica

Creació de taules dinàmiques

Edició de taules dinàmiques

Filtratge de taules dinàmiques

Actualització de taules dinàmiques

Supressió de taules dinàmiques

Selecció d'intervals d'eixida de taules dinàmiques

Consolidació de dades

Aplicació de la busca de l'objectiu

Aplicació d'operacions múltiples

Validesa del contingut de les cel·les

Utilització d'escenaris

Impressió i previsualització d'impressió

Definició de les àrees d'impressió en un full

Impressió dels detalls d'un full

Definició del nombre de pàgines per a la impressió

Impressió de fulls en format horitzontal

Impressió de files o columnes a totes les pàgines

Definició de gràfics o de colors al fons de les pàgines (filigrana)

Importació i exportació de documents

Obrir i guardar fitxers de text CSV

Importació i exportació de fitxers de text CSV amb fórmules

Importació i exportació de fitxers dBASE

Desament i obertura de fulls en HTML

Enviament de documents com a correu electrònic

Obertura de documents guardats en altres formats

Guardar documents en altres formats

Diversos

Tecles de drecera (accessibilitat al LibreOffice Calc)

Enganxament de continguts en formats especials

Canvi del directori de treball

Protecció de les cel·les en cas de canvis

Desprotecció de cel·les

Congelació de files o columnes com a capçaleres

Inserció i edició de comentaris

Gir de taules (transposició)

Funcions definides per l'usuari

Inserció de dades externes a una taula (consulta de la pàgina web)

Anys 19xx/20xx

Inserir, suprimir i guardar mapes de bits

Aplicació d'estils de línia mitjançant la barra d'eines

Definició de finals de línia

Definició d'estils de línia

Recording a Macro