Formatació de fulls de càlcul

Formatació de text en un full de càlcul

  1. Seleccioneu el text que vulgueu formatar.

  2. Trieu els atributs de text desitjats de la barra Formatació. També podeu triar Format ▸ Cel·les. Apareixerà el diàleg Formata les cel·les, en el qual podeu triar diversos atributs de text a la pestanya Tipus de lletra.

Formatació de nombres en un full de càlcul

  1. Seleccioneu les cel·les que contenen els nombres que voleu formatar.

  2. Per formatar nombres en el format de moneda per defecte o com a percentatges, utilitzeu les icones de la barra Formatació. Per a altres formats, trieu Format ▸ Cel·les. Podeu triar els formats predefinits o definir el vostre propi format a la pestanya Nombres.

Formatació de vores i fons per a cel·les i pàgines

  1. Podeu assignar un format a qualsevol grup de cel·les seleccionant primer les cel·les (per a seleccions múltiples, manteniu premuda la tecla mentre feu clic) i activant després el diàleg Formata les cel·les a Format ▸ Cel·les. En este diàleg podeu seleccionar atributs com ara ombres i fons.

  2. Per aplicar atributs de formatació a un full sencer, trieu Format ▸ Pàgina. Podeu definir les capçaleres i els peus de pàgina perquè apareguen a cada pàgina impresa, per exemple.

Icona de nota

Una imatge carregada amb Format ▸ Pàgina ▸ Fons només es pot visualitzar a la impressió o a la previsualització de la impressió. Per visualitzar una imatge de fons a la pantalla, inseriu la imatge gràfica des d'Insereix ▸ Imatge ▸ Des d'un fitxer i col·loqueu la imatge darrere les cel·les amb l'opció Format ï▸ Organitza ▸ Al fons. Utilitzeu el Navegador per seleccionar la imatge de fons.