Supressió de taules dinàmiques

Per suprimir una taula dinàmica, seleccioneu qualsevol cel·la de la taula dinàmica i a continuació trieu Suprimeix al menú contextual.

Icona d'avís

If you delete a pivot table linked to a pivot chart, the pivot chart is also deleted. A dialog box opens to confirm the pivot chart deletion.


Open file with example: