Càlculs amb dates i hores

Amb el LibreOffice Calc podeu fer càlculs amb els valors de data i hora actuals. Per exemple, per saber exactament la vostra edat en segons o en hores, seguiu els passos següents:

  1. Introduïu la vostra data de naixement a la cel·la A1 d'un full de càlcul.

  2. Introduïu la fórmula següent a la cel·la A3: =ARA()-A1

  3. Premeu la tecla Retorn per visualitzar el resultat en format de data. Com que el resultat ha de mostrar la diferència entre les dues dates com un nombre de dies, caldrà que formateu la cel·la A3 com a nombre.

  4. Situeu el cursor a la cel·la A3, feu clic al botó dret per obrir-ne el menú contextual i trieu Formata les cel·les.

  5. Apareixerà el diàleg Formata les cel·les. A la pestanya Nombres, la categoria "Nombre" ja apareixerà realçada i el format estarà definit com a "General" (este format fa que el resultat d'un càlcul que continga entrades de data es mostre com una data). Per visualitzar el resultat com un nombre, definiu el format numèric com a "-1.234" i tanqueu el diàleg amb el botó D'acord.

  6. El nombre de dies entre la data d'hui i la data especificada es mostrarà a la cel·la A3.

  7. Experimenteu amb fórmules addicionals: a A4 introduïu =A3*24 per calcular les hores, a A5 introduïu =A4*60 per als minuts, i a A6 introduïu =A5*60 per als segons. Premeu la tecla Retorn després de cada fórmula.

The time since your date of birth will be calculated and displayed in the various units. The values are calculated as of the exact moment when you entered the last formula and pressed the Enter key. This value is not automatically updated, although "Now" continuously changes. In the Data menu, the menu item Calculate - AutoCalculate is normally active; however, automatic calculation does not apply to the function NOW. This ensures that your computer is not solely occupied with updating the sheet.