Tecles de drecera per als fulls de càlcul

Icona de nota

Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per al LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per al LibreOffice, a Eines - Personalitza - Teclat, o bé en el vostre sistema d'escriptori.


Per omplir un interval de cel·les seleccionat amb les fórmules que heu introduït a la línia d'entrada, premeu +Retorn. Manteniu premudes les tecles +Retorn+Maj per aplicar el format de la cel·la actual a tot l'interval de cel·les.

Per crear una matriu en la qual totes les cel·les continguen la mateixa informació que heu introduït a la línia d'entrada, premeu Maj++Retorn. No podeu editar els components de la matriu.

Per seleccionar múltiples cel·les en àrees diferents d'un full de càlcul, manteniu premudes les tecles i arrossegueu el ratolí en cadascuna de les àrees.

Per seleccionar diversos fulls d'un full de càlcul, manteniu premuda la tecla , i després feu clic a les pestanyes amb el nom del full a la part inferior de l'espai de treball. Per seleccionar només un full mantingueu premuda la tecla Maj i alhora feu clic a la pestanya amb el nom del full.

Per inserir un salt de línia manual en una cel·la, feu clic a la cel·la i després premeu +Retorn.

Per suprimir el contingut de les cel·les seleccionades, premeu la tecla Retrocés. Amb esta acció obrireu el diàleg Suprimeix el contingut, on podreu triar quin contingut de la cel·la voleu suprimir. Per suprimir el contingut de les cel·les sense cap diàleg, premeu la tecla Supr.

Navegació als fulls de càlcul

Tecles de drecera

Efecte

+Inici

Mou el cursor a la primera cel·la del full (A1).

+Fi

Mou el cursor a l'última cel·la del full que conté dades.

Inici

Mou el cursor a la primera cel·la de la fila actual.

Fi

Mou el cursor a l'última cel·la de la fila actual.

Maj+Inici

Selecciona les cel·les des de la cel·la actual fins a la primera cel·la de la fila.

Maj+Fi

Selecciona les cel·les des la cel·la actual a la última cel·la de la fila.

Maj+Av Pàg

Selecciona les cel·les des de la cel·la actual fins una pàgina amunt a la columna, o amplia la selecció actual una pàgina amunt.

Maj+Re Pàg

Selecciona les cel·les des de la cel·la actual fins una pàgina avall a la columna, o amplia la selecció actual una pàgina avall.

+Fletxa esquerra

Mou el cursor a la vora esquerra de l'interval de dades actual. Si la columna de l'esquerra de la cel·la que té el cursor és buida, el cursor es mou cap a la columna següent de l'esquerra que continga dades.

+Fletxa dreta

Mou el cursor a la voea dreta de l'interval de dades actual. Si la columna de la dreta de la cel·la que té el cursor és buida, el cursor es mou cap a la columna següent de la dreta que continga dades.

+Fletxa amunt

Mou el cursor a la vora superior de l'interval de dades actual. Si la fila superior de la cel·la que té el cursor és buida, el cursor es mou cap a la següent fila superior que conté dades.

+Fletxa avall

Mou el cursor a la vora inferior de l'interval de dades actual. Si la fila inferior de la cel·la que conté el cursor és buida, el cursor es mou cap a la següent fila inferior que continga dades.

+Maj+tecla de cursor

Selecciona totes les cel·les amb dades des de la cel·la actual fins al final de l'interval continu de cel·les amb informació, en la direcció de la fletxa que premeu. Si seleccioneu files i columnes alhora, se seleccionarà un interval rectangular.

+Re Pàg

Mou un full cap a l'esquerra.

A la previsualització d'impressió: es mou cap a la pàgina d'impressió anterior.

+Av Pàg

Mou un full cap a la dreta.

A la previsualització d'impressió: es mou cap a la pàgina d'impressió següent.

+Re Pàg

Mou una pantalla cap a l'esquerra.

+Av Pàg

Mou una pantalla cap a la dreta.

+Re Pàg

Afig el full anterior a la selecció actual de fulls. Si tots els fulls del full de càlcul estan seleccionats, esta combinació de tecles de drecera només seleccionarà el full anterior. Fa que el full anterior siga el full actual.

+Av Pàg

Afig el full següent a la selecció actual de fulls. Si tots els fulls del full de càlcul estan seleccionats, esta combinació de tecles de drecera només seleccionarà el full següent. Fa que el full següent siga el full actual.

+ *

on (*) és el signe de multiplicar en el teclat numèric

Selecciona l'interval de dades que conté el cursor. Un interval és un conjunt de cel·les contigües que contenen dades i que està limitat per files i columnes buides.

+ /

on (/) és el signe de divisió al teclat numèric

Selecciona l'interval per a fórmules de matrius que conté el cursor.

+tecla de més

Insereix cel·les (com al menú Insereix - Cel·les)

+tecla de menys

Suprimeix cel·les (com al menú Edita ▸ Suprimeix les cel·les)

Retorn (en un interval seleccionat)

Mou el cursor una cel·la avall en un interval seleccionat. Si voleu especificar la direcció cap a la qual es mou el cursor, trieu ▸ LibreOffice Calc ▸ General.

+ ` (vegeu la nota sota esta taula)

Mostra o amaga les fórmules en comptes dels valors a totes les cel·les.


Icona de nota

La tecla ` es troba al costat de la tecla «1» a la majoria de teclats anglesos. Si el vostre teclat no mostra esta tecla, podeu assignar-ne una altra: trieu Eines ▸ Personalitza i feu clic a la pestanya Teclat. Seleccioneu la categoria «Visualitza» i la funció «Commuta la fórmula».


Tecles de funció utilitzades en els fulls de càlcul

Tecles de drecera

Efecte

+F1

Mostra el comentari adjunt a la cel·la actual

F2

Commuta al mode d'edició i mou el cursor al final del contingut de la cel·la actual. Torneu-la a prémer per eixir del mode d'edició.

Si el cursor és en un quadre d'entrada en un diàleg que té el botó Minimitza, el diàleg s'amagarà però el quadre d'entrada es continuarà veient. Premeu F2 de nou per mostrar tot el diàleg.

+F2

Obri l'Auxiliar de funcions.

Maj++F2

Mou el cursor cap a la línia d'entrada, on podeu introduir una fórmula per a la cel·la actual.

+F3

Obri el diàleg Defineix els noms.

Shift++F4

Mostra o amaga l'explorador de bases de dades.

F4

Torna a organitzar les referències relatives o absolutes (per exemple, A1, $A$1, $A1, A$1) en el camp d'entrada.

F5

Mostra o amaga el Navegador.

Maj+F5

Rastreja les dependències.

Maj+F7

Rastreja els precedents.

Maj++F5

Mou el cursor des de la línia d'entrada cap al quadre de l'àrea del full.

F7

Verifica l'ortografia del full actual.

+F7

Obri el Tesaurus si la cel·la actual té text.

F8

Commuta el mode de selecció addicional. En este mode, podeu emprar les tecles de cursor per ampliar la selecció. També podeu fer clic a una altra cel·la per afegir-la a la selecció.

+F8

Realça les cel·les que tenen valors.

F9

Recalcula totes les fórmules canviades del full.

+Maj+F9

Recalcula totes les fórmules a tots els fulls.

+F9

Actualitza el diagrama seleccionat.

Opens the Styles window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet.

Maj+F11

Crea una plantilla de document.

Maj+F11

Actualitza les plantilles.

F12

Agrupa l'interval de dades seleccionat.

+F12

Desagrupa l'interval de dades seleccionat.

+fletxa avall

Augmenta l'altura de la fila activa (només en el mode de compatibilitat amb l'antic OpenOffice.org).

+fletxa amunt

Disminueix l'altura de la fila activa (només en mode de compatibilitat amb l'antic OpenOffice.org).

+fletxa dreta

Augmenta l'amplària de la columna actual.

+fletxa esquerra

Redueix l'amplària de la columna actual.

+Maj+tecla de cursor

Optimitza l'amplària de la columna o l'alçària de la fila segons la cel·la actual.


Tecles de drecera per formatar cel·les

Es poden aplicar els formats de cel·la següents amb el teclat:

Tecles de drecera

Efecte

+1 (no utilitzeu el teclat numèric)

Obri el diàleg Formata les cel·les

+Maj+1 (no utilitzeu el teclat numèric)

Dos dígits decimals, amb separador de milers

+Maj+2 (no utilitzeu el teclat numèric)

Format exponencial estàndard

+Maj+3 (no utilitzeu el teclat numèric)

Format de data estàndard

+Maj+4 (no utilitzeu el teclat numèric)

Format de moneda estàndard

+Maj+5 (no utilitzeu el teclat numèric)

Format percentual estàndard (dos dígits decimals)

+Maj+6 (no utilitzeu el teclat numèric)

Format estàndard


Utilització de la taula dinàmica

Tecles

Efecte

Tab

Canvia el focus de lloc avançant entre àrees i botons del diàleg.

Maj+Tab

Canvia el focus de lloc retrocedint entre àrees i botons del diàleg.

Fletxa amunt

Mou el focus un element cap amunt dins l'àrea del diàleg actual.

Fletxa avall

Mou el focus un element cap avall dins l'àrea del diàleg actual.

Fletxa esquerra

Mou el focus un element cap a l'esquerra dins l'àrea del diàleg actual.

Fletxa dreta

Mou el focus un element cap a la dreta dins l'àrea del diàleg actual.

Inici

Selecciona el primer element dins l'àrea del diàleg actual.

Fi

Selecciona l'últim element dins l'àrea del diàleg actual.

i el caràcter subratllat a la paraula "Fila"

Copia o mou el camp actual dins l'àrea "Fila".

i el caràcter subratllat a la paraula "Columna"

Copia o mou el camp actual dins l'àrea "Columna".

i el caràcter subratllat a la paraula "Dades"

Copia o mou el camp actual dins l'àrea "Dades".

+Fletxa amunt

Mou el camp actual un lloc cap amunt.

+Fletxa avall

Mou el camp actual un lloc cap avall.

+Fletxa esquerra

Mou el camp actual un lloc cap a l'esquerra.

+Fletxa dreta

Mou el camp actual un lloc cap a la dreta.

+Inici

Mou el camp actual cap al primer lloc.

+Fi

Mou el camp actual cap a l'últim lloc.

+O

Mostra les opcions del camp actual.

Suprimeix

Suprimeix de l'àrea el camp actual.