MES

Retorna el mes d'un valor de data determinat. El mes es retorna com un enter entre 1 i 12.

Sintaxi

MES(Nombre)

Nombre, com a valor de temps, és un decimal per al qual es retorna el mes.

Exemples

=MES(ARA()) retorna el mes actual.

=MES(C4) retorna 7 si introduïu 07/07/2000 a la cel·la C4 (este valor pot canviar de format després de prémer Retorn).