funció COSHIM

Retorna el cosinus hiperbòlic d'un nombre complex. El cosinus hiperbòlic d'un nombre complex es pot expressar:

cosh(a+bi)=cosh(a)cos(b)+sinh(a)sin(b)i

The result is presented in the string format and has the character "i" or "j" as an imaginary unit.

Icona de nota

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaxi

COSIM("NombreComplex")

Nombre_complex és un nombre complex del qual s'ha de calcular el cosinus hiperbòlic.

Icona de nota

A complex number is a string expression resulting in the form "a+bi" or "a+bj", where a and b are numbers.
If the complex number is actually a real number (b=0), then it can be either a string expression or a number value.


Icona d'avís

La funció retorna sempre una cadena que representa un nombre complex.
Si el resultat és un nombre complex amb una de les parts (a o b) igual a zero, esta part no es mostra.


Exemples

=IMCOSH("4-3i")
returns -27.0349456030742-3.85115333481178i.

=IMCOSH(2)
returns 3.76219569108363 as a string. The imaginary part is equal to zero, so it is not displayed in the result.

Open file with example:

funció COSIM, funció SINIM, funció SINHIM