funció MITJANASICONJUNT

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy given multiple criteria. The AVERAGEIFS function sums up all the results that match the logical tests and divides this sum by the quantity of selected values.

Sintaxi

AVERAGEIFS(Func_Range; Range1; Criterion1 [ ; Range2; Criterion2 [;...]]))

Func_range – required argument. It is a range of cells, a name of a named range or a label of a column or a row containing values for calculating the mean.

Criterion1 – required argument. A string expression representing a logical condition or a cell reference to such string expression. The expression can contain text, numbers, regular expressions or wildcards (if enabled in calculation options).

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion1.

Icona d'avís

Func_Range and Range1, Range2... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.


Icona de nota

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


The function can have up to 255 arguments, meaning that you can specify 127 criteria ranges and criteria for them.

Icona d'avís

If a cell contains TRUE, it is treated as 1, if a cell contains FALSE – as 0 (zero).


Icona de nota

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Exemples

Considereu la taula següent

A

B

C

1

Nom del producte

Vendes

Ingressos

2

llapis

20

65

3

llapis

35

85

4

bloc de notes

20

190

5

llibre

17

180

6

estoig

no

no


Icona d'avís

In all examples below, ranges for calculation contain the row #6, which is ignored because it contains text.


Ús simple

=MITJANA(A1:A50)

Calcula la suma de valors de l'interval B2:B6 majors o igual a 20. Retorna 75, perquè la cinquena fila no compleixen el criteri.

=MITJANA(A1:A50)

Calculates the average for values of the range C2:C6 that are greater than 70 and correspond to cells of B2:B6 with values greater than or equal to 20. Returns 137.5, because the second and fifth rows do not meet at least one criterion.

Ús d'expressions regulars i funcions imbricades

=COMPTASICONJUNT(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Calcula la suma de valors de l'interval C2:C6 que corresponen a tots els valors de l'interval B2:B6 excepte el mínim i el màxim. Retorna 255, perquè la tercera i la cinquena files no compleixen almenys un criteri.

=MITJANASICONJUNT(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Calcula la suma de valors de l'interval C2:C6 que corresponen a totes les cel·les de l'interval A2:A6 començant per "llapis" i a totes les cel·les de l'interval B2:B6 excepte el màxim. Retorna 65, perquè només la segona fila compleix tots els criteris.

Referència a una cel·la com a criteri

Si heu de canviar el criteri fàcilment, potser voleu indicar-lo en una cel·la separada i usar una referència a esta cel·la en la condició de la funció MITJANASICONJUNT. Per exemple, la funció superior es pot reescriure com a:

=MITJANASICONJUNT(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Si E2 = llapis, la funció retorna 65, perquè l'enllaç a la cel·la se substitueix amb el seu contingut.

Open file with example: