Criteris

Especifiqueu les regles de validació per a les cel·les seleccionades.

Per accedir a esta orde...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


Per exemple, podeu definir criteris com ara: "Nombres entre 1 i 10" o "Textos que no tinguen més de 20 caràcters".

Permet

Feu clic a una opció de validació per les cel·les seleccionades.

Hi ha disponibles les condicions següents:

Condició

Efecte

Tots els valors

Sense limitació.

Nombres enters

Només els nombres enters que corresponguin a la condició.

Decimal

Tots els nombres que corresponguin a la condició.

Data

Tots els nombres que corresponguin a la condició. Els valors introduïts reben un format corresponent la propera vegada que es crida el diàleg.

Hora

Tots els nombres que corresponguin a la condició. Els valors introduïts reben un format corresponent la propera vegada que es crida el diàleg.

Interval de cel·les

Només permet els valors donats en un interval de cel·les. L'interval de cel·les pot indicar-se explícitament com un interval de base de dades amb nom o com un interval amb nom. L'interval pot ser una columna o una fila de cel·les. Si indiqueu un interval de columnes i files, només s'utilitzarà la primera columna.

Llista

Només permet els valors o les cadenes que s'indiquen en una llista. Les cadenes i els valors es poden barrejar. Els nombres s'avaluen segons el seu valor, per això, si introduïu el nombre 1 a la llista, l'entrada 100% també serà vàlida.

Longitud del text

Entrades la longitud de les quals correspon a la condició.


Permet cel·les en blanc

Juntament amb Eines ▸ Detectiu ▸ Marca les dades no vàlides, esta opció defineix que les cel·les en blanc es mostren com a dades no vàlides (desactivades) o no (activades).

Mostra la llista de selecció

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing +D.

Ordena les entrades en orde ascendent

Ordena la llista de selecció en orde ascendent i filtra duplicats de la llista. Si no s'activa, s'agafa l'orde de la font de dades.

Font

Introduïu l'interval de cel·les que conté valors vàlids o text.

Entrades

Introduïu les entrades que seran valors vàlids o cadenes de text.

Dades

Seleccioneu l'operador comparatiu que voleu utilitzar. Els operadors disponibles dependran del que hàgeu seleccionat en el quadre Permet. Si heu seleccionat "entre" o "no entre", apareixeran els quadres d'entrada Mínim i Màxim. Altrament, només apareixeran els quadres d'entrada Mínim, Màxim, o Valor.

Valor

Introduïu el valor de l'opció de validació de dades que heu seleccionat en el quadre Permet.

Mínim

Introduïu el valor mínim per a l'opció de validació de les dades que heu seleccionat al quadre Permet .

Màxim

Introduïu el valor màxim per a l'opció de validació de les dades que heu seleccionat al quadre Permet .