Suprimeix

Suprimeix la taula dinàmica seleccionada.

Per accedir a esta orde...

Choose Data - Pivot Table - Delete.