Taula dinàmica

Indiqueu el format de la taula que genera la taula dinàmica.

Per accedir a esta orde...

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Current selection.

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Data source registered in LibreOffice, click OK to see Select Data Source dialog.


Taula dinàmica

La taula dinàmica mostra camps de dades com a botons que podeu arrossegar i deixar anar per definir la taula dinàmica.

Disseny

Per definir el format d'una taula dinàmica, arrossegueu i deixeu anar els botons del camp de dades a les àrees Camps de pàgina, Camps de fila, Camps de columna, i Camps de dades. També podeu utilitzar l'opció d'arrossegar i deixar anar per reorganitzar els camps de dades d'una taula dinàmica.

El LibreOffice afig automàticament un títol als botons que s'arrosseguen a l'àrea de Camps de dades . Este títol conté el nom del camp de dades i la fórmula que va crear les dades.

Per canviar la funció utilitzada per un camp de dades, feu doble clic a un botó de l'àrea Camps de dades per obrir el diàleg Camp de dades. També podeu fer doble clic als botons de les àrees Camps de fila o Camps de columna.

Més

Mostra o amaga opcions addicionals per definir la taula dinàmica.

Resultat

Indiqueu els paràmetres per mostrar els resultats de la taula dinàmica.

Selecció a partir de

Seleccioneu l'àrea que conté les dades per a la taula dinàmica actual.

Resultats a

Seleccioneu l'àrea on voleu visualitzar els resultats de la taula dinàmica.

Redueix / Augmenta

Feu clic a la icona Redueix per reduir el diàleg a la mida del camp d'entrada. Llavors és més fàcil marcar la referència requerida en el full. Les icones es converteixen automàticament a la icona Augmenta. Feu-hi clic per restaurar el diàleg a la seua mida original.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icona

Redueix

Icona

Augmenta

Icona d'avís

Si l'àrea seleccionada conté dades, la taula dinàmica les sobreescriu. Per evitar la pèrdua de dades que ja existeixen, deixeu que la taula dinàmica seleccioni automàticament l'àrea on es mostraran els resultats.


Ignora les files buides

Ignora els camps buits a la font de dades.

Identifica les categories

Assigna automàticament files sense etiquetes a la categoria de la fila superior.

Total de columnes

Calcula i mostra el total general del càlcul de columnes.

Total de files

Calcula i mostra el total general del càlcul de files.

Afig un filtre

Afig un botó de filtre a les taules dinàmiques que es basen en dades del full de càlcul.

Obri el diàleg Filtre.

Habilita l'anàlisi dels detalls

Seleccioneu esta casella de selecció i feu doble clic a la taula per mostrar o amagar els detalls de l'element. Desactiveu esta casella de selecció i feu doble clic a una cel·la de la taula per editar els continguts de la cel·la.

Per examinar els detalls dins d'una taula dinàmica

Dueu a terme una de les següents opcions:

Si feu doble clic a un camp que té camps adjacents al mateix nivell, s'obrirà el diàleg Mostra els detalls:

Mostra els detalls

Trieu el camp per al qual voleu veure els detalls.