Suprimeix

Suprimeix l'esquema de l'interval de cel·les seleccionat.

Per accedir a esta orde...

Choose Data - Group and Outline - Remove.