Crea un escenari

Defines a scenario for the selected sheet area.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Scenarios.


Utilització d'escenaris

Nom de l'escenari

Defines the name for the scenario. Use a clear and unique name so you can easily identify the scenario. You can also modify a scenario name in the Navigator through the Properties context menu command.

Comentari

Specifies additional information about the scenario. This information will be displayed in the Navigator when you click the Scenarios icon and select the desired scenario. You can also modify this information in the Navigator through the Properties context menu command.

Paràmetres

Esta secció s'utilitza per definir alguns dels paràmetres que s'utilitzen a la visualització de l'escenari.

Visualitza la vora

Highlights the scenario in your table with a border. The color for the border is specified in the field to the right of this option. The border will have a title bar displaying the name of the last scenario. The button on the right of the scenario border offers you an overview of all the scenarios in this area, if several have been defined. You can choose any of the scenarios from this list without restrictions.

Copia arrere

Copia els valors de les cel·les que canvieu a l'escenari actiu. Si no seleccioneu esta opció, l'escenari no canvia quan canvieu els valors de la cel·la. El comportament del paràmetre Copia arrere depèn de la protecció de la cel·la, la protecció del full i la configuració de l'opció Evita els canvis.

Copia tot el full

Copia tot el full a un full amb un escenari addicional.

Evita els canvis

Evita que es produ√Įsquen canvis a l'escenari actiu. El comportament del par√†metre Copia arrere dep√®n de la protecci√≥ de la cel¬∑la, la protecci√≥ del full i la configuraci√≥ de l'opci√≥ Evita els canvis.