Formatació automàtica

Utilitzeu esta orde per aplicar una formatació automàtica a una àrea seleccionada del full o per definir les vostres pròpies opcions de formatació automàtica.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - AutoFormat.

On the Tools bar, click

Icona

Formatació automàtica


Format

Trieu una formatació automàtica predefinida per aplicar-la a una àrea seleccionada del full.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Afig

Allows you to add the current formatting of a range of at least 4 x 4 cells to the list of predefined AutoFormats. The Add AutoFormat dialog then appears.

Enter a name and click OK.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Canvia el nom

Opens a dialog where you can change the name of the selected AutoFormat.

The Rename AutoFormat dialog opens. Enter the new name of the AutoFormat here.

Formatació

En esta secció podeu seleccionar o desseleccionar les opcions de formatació disponibles. Si voleu mantindre qualsevol dels paràmetres que actualment s'apliquen al full, desseleccioneu l'opció corresponent.

Format numèric

Si esta opció està activada, indica que voleu mantindre el format numèric del format seleccionat.

Vores

Quan esta opció està activada, indica que voleu mantindre la vora del format seleccionat.

Tipus de lletra

Quan esta opció està activada, indica que voleu mantindre el tipus de lletra del format seleccionat.

Patró

Quan esta opció està activada, indica que voleu mantindre el patró del format seleccionat.

Alineació

Quan està activada, indica que voleu mantindre l'alineació del format seleccionat.

Ajusta automàticament l'amplària i l'alçària

Quan esta opció està activada, indica que voleu mantindre l'amplària i l'alçària per a les cel·les seleccionades del format seleccionat.