Full

Especifica els elements que s'han d'incloure a la impressió de tots els fulls amb l'estil de pàgina actual. També podeu establir l'orde d'impressió, el primer número de pàgina i el factor de redimensionament de la pàgina.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Page - Sheet tab.


Imprimeix

Defineix quins elements del full de cĂ lcul s'han d'imprimir.

Capçaleres de columnes i files

Especifica si voleu imprimir les capçaleres de fila i de columna.

Graella

Imprimeix les vores de les cel·les individuals com una graella. Per a la visualització a la pantalla, trieu les opcions a LibreOffice Calc ▸ Visualització ▸ Línies de la graella.

Comentaris

Imprimeix els comentaris definits al full de càlcul. S'imprimiran en una pàgina per separat, amb la referència de la cel·la corresponent.

Objectes/imatges

Inclou tots els objectes (en cas que siguen imprimibles) i tots els gràfics inserits amb el document imprés.

Diagrames

Imprimeix els diagrames que s'han inserit al full de cĂ lcul.

Objectes de dibuix

Inclou tots els objectes de dibuix al document imprés.

FĂłrmules

Imprimeix les fórmules que contenen les cel·les, en comptes dels resultats.

Valors zero

Especifica que s'imprimeixen les cel·les amb valor zero.

Orde de pĂ gines

Defineix l'orde amb què s'enumeren i s'imprimeixen les dades d'un full quan este no s'ajusta a una pàgina impresa.

De dalt a baix, i a la dreta

Imprimeix verticalment des de la columna esquerra fins al final del full.

D'esquerra a dreta, i avall

Imprimeix horitzontalment des de la fila superior del full fins a la columna dreta.

NĂşmero de la primera pĂ gina

Seleccioneu esta opciĂł si voleu que la primera pĂ gina comence amb un nĂşmero que no siga 1.

IntroduĂŻu el nĂşmero de la primera pĂ gina.

Redimensiona

Defineix un factor de redimensionament de la pàgina per al full de càlcul imprés.

Mode de redimensionament

Select a scaling mode from the list box. Appropriate controls will be shown below the list box.

Redueix/amplia la impressiĂł

Especifica un factor de redimensionament per redimensionar totes les pĂ gines impreses.

Factor de redimensionament

Enter a scaling factor. Factors less than 100 reduce the pages, higher factors enlarge the pages.

Ajusta les àrees d'impressió a l'amplària/alçària

Especifica el nombre màxim de pàgines horitzontals (amplària) i verticals (alçària) en els quals s'han d'imprimir cada full amb l'estil de pàgina actual.

AmplĂ ria en pĂ gines

IntroduĂŻu el nombre mĂ xim de pĂ gines que s'han d'imprimir horitzontalment.

Alçària en pàgines

IntroduĂŻu el nombre mĂ xim de pĂ gines que s'han d'imprimir apilades verticalment.

Ajusta l'Ă rea d'impressiĂł al nombre de pĂ gines

Indica el nombre mĂ xim de pĂ gines en les quals s'ha d'imprimir cada full amb l'estil de pĂ gina actual. L'escala es reduirĂ  tant com calga per ajustar-la al nombre definit de pĂ gines.

Nombre de pĂ gines

IntroduĂŻu el nombre mĂ xim de pĂ gines que s'han d'imprimir.