Amplària òptima de columna

Defineix l'amplària òptima de columna per a les columnes seleccionades. L'amplària òptima de columna depèn de l'entrada més llarga dins d'una columna. Podeu triar una de les unitats de mesura disponibles.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Column - Optimal Width.

Double-click right column separator in column headers.


Afig

Defineix l'espaiat addicional entre l'entrada més llarga d'una columna i les vores verticals de la columna.

Valor per defecte

Defineix l'amplària òptima de columna per visualitzar tots els continguts de la columna. L'espaiat addicional per a la columna òptima està predefinit a 0,3 cm.