Defineix l'àrea de l'etiqueta

Obri un diàleg on podeu definir una àrea de l'etiqueta.

Per accedir a esta orde...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.


Reconeixement dels noms com a adreces

Els continguts de cel·la d'una àrea d'etiqueta es poden utilitzar com els noms a les fórmules: el LibreOffice reconeix estos noms de la mateixa manera que ho fa amb els noms predefinits per als dies de la setmana i els mesos. Estos noms es completen automàticament quan s'escriuen en una fórmula. A més, els noms definits per àrees d'etiqueta tindran prioritat sobre els noms definits per àrees generades automàticament.

Icona de nota

Podeu definir àrees de l'etiqueta que continguen les mateixes etiquetes a fulls diferents. El LibreOffice busca primer les àrees de les etiquetes del full actual i, en cas que la busca falli, les àrees d'altres fulls.


Interval

Mostra la referència de cel·la per a cada àrea de l'etiqueta. Per suprimir una àrea de l'etiqueta del quadre de llista, seleccioneu-la i tot seguit feu clic a Suprimeix.

Redueix / Augmenta

Feu clic a la icona Redueix per reduir el diàleg a la mida del camp d'entrada. Llavors és més fàcil marcar la referència requerida en el full. Les icones es converteixen automàticament a la icona Augmenta. Feu-hi clic per restaurar el diàleg a la seua mida original.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icona

Redueix

Icona

Augmenta

Conté etiquetes de columnes

Inclou etiquetes de columna a l'àrea actual de l'etiqueta.

Conté etiquetes de files

Inclou etiquetes de fila a l'àrea actual de l'etiqueta.

Per a l'interval de dades

Estableix l'interval de dades per a la qual l'àrea de l'etiqueta seleccionada és vàlida. Per modificar-lo, feu clic al full i seleccioneu un altre interval amb el ratolí.

Redueix / Augmenta

Feu clic a la icona Redueix per reduir el diàleg a la mida del camp d'entrada. Llavors és més fàcil marcar la referència requerida en el full. Les icones es converteixen automàticament a la icona Augmenta. Feu-hi clic per restaurar el diàleg a la seua mida original.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icona

Redueix

Icona

Augmenta

Afig

Afig l'àrea de l'etiqueta actual a la llista.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.