Defineix els noms

Obri un diàleg on podeu indicar un nom per a l'àrea seleccionada.

Utilitzeu el ratolí per definir intervals o teclegeu la referència al camp de diàleg Defineix els noms.

Per accedir a esta orde...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

+F3


El quadre Àrea del full de la barra de fórmules conté una llista de noms definits per als intervals o expressions de fórmula i el seu abast entre parèntesis. Feu clic a un nom d'este quadre per realçar la referència corresponent al full de càlcul. Els noms de certes fórmules o parts d'una fórmula no es llisten ací.

Nom

Enter the name of the area for which you want to define a reference or a formula expression. All area names already defined in the spreadsheet are listed in the text field above. If you click a name on the list, the corresponding reference in the document will be shown with a blue frame. If multiple cell ranges belong to the same area name, they are displayed with different colored frames.

Interval o expressió de fórmula

The reference of the selected area name is shown here as an absolute value.

Per a inserir una nova referència d'àrea, situeu el cursor en este camp i utilitzeu el ratolí per seleccionar l'àrea desitjada en qualsevol full del vostre full de càlcul. Per a inserir una fórmula amb nom nova, escriviu l'expressió de la fórmula.

Redueix / Augmenta

Feu clic a la icona Redueix per reduir el diàleg a la mida del camp d'entrada. Llavors és més fàcil marcar la referència requerida en el full. Les icones es converteixen automàticament a la icona Augmenta. Feu-hi clic per restaurar el diàleg a la seua mida original.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icona

Redueix

Icona

Augmenta

Àmbit

Select the scope of the named range or named formula. Document (Global) means the name is valid for the whole document. Any other sheet name selected will restrict the scope of the named range or formula expression to that sheet.

Opcions de l'interval

Allows you to specify the Area type (optional) for the reference.

Defineix opcions addicionals relacionades amb el tipus d'àrea de referència.

Àrea d'impressió

Defines the area as a print range.

Filtre

Defines the selected area to be used in an advanced filter.

Repeteix la columna

Defines the area as a repeating column.

Repeteix la fila

Defines the area as a repeating row.

Add

Click the Add button to add a new defined name.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.