Functions by Category

Esta secció descriu les funcions del LibreOffice Calc. A l'Auxiliar de funcions, les diverses funcions es divideixen en categories.

Base de dades

En esta secció es presenten les funcions que s'utilitzen amb les dades organitzades en una sola fila de dades per a cada registre.

Data i hora

Estes funcions de full de càlcul s'utilitzen per inserir dates i hores, i editar-les.

Financer

Esta categoria conté les funcions financeres matemàtiques del LibreOffice Calc.

Informació

Esta categoria conté les funcions d'informació.

Lògic

This category contains the Logical functions.

Matemàtic

Esta categoria conté les funcions matemàtiques del Calc.

Matriu

Esta categoria conté les funcions de matriu.

Estadístic

Esta categoria conté les funcions estadístiques.

Full de càlcul

Esta secció conté descripcions de les funcions del full de càlcul i en mostra exemples.

Text

This section contains descriptions of the Text functions.

Complement

The following describes and lists some of the available add-in functions.