Amunt

Ompli un interval seleccionat de com a mínim dues files amb els continguts de la cel·la inferior.

Per accedir a esta orde...

Choose Sheet - Fill Cells - Up.


Si un interval seleccionat només conté una columna, es copiarà el contingut de la cel·la inferior a les cel·les seleccionades. Si se seleccionen diverses columnes, es copiaran els continguts de les cel·les inferiors a les cel·les seleccionades situades per sobre.