Capçaleres i peus de pàgina

Vos permet definir i donar format a les capçaleres i peus de pàgina.

El diàleg Capçaleres/Peus conté les pestanyes per definir-los. Si l'opció El mateix contingut esquerra/dreta no està activada en el diàleg Estil de pàgina, hi haurà pestanyes separades per a les capçaleres i els peus de pàgina esquerres i drets.

Per accedir a esta orde...

Choose Insert - Headers and Footers.


Capçalera/Peu de pàgina

Defineix la capçalera o el peu de pàgina, o hi dóna format, per a un estil de pàgina.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.