Navegador

Activa i desactiva el Navegador. El Navegador Ć©s una finestra acoblable.

Per accedir a esta orde...

Trieu Visualitza - Navegador

A la barra EstĆ ndard, feu clic a

Icona

Navegador activat/desactivat


Navegador per a la visiĆ³ general de documents

Trieu Visualitza - Navegador per mostrar el Navegador.

Columna

Enter the column letter. Press Enter to reposition the cell cursor to the specified column in the same row.

Fila

Enter a row number. Press Enter to reposition the cell cursor to the specified row in the same column.

Interval de dades

Specifies the current data range denoted by the position of the cell cursor.

Icona

Interval de dades

Inici

Moves to the cell at the beginning of the current data range, which you can highlight using the Data Range button.

Icon

Inici

Fi

Moves to the cell at the end of the current data range, which you can highlight using the Data Range button.

Icon

Fi

Commuta

Toggles the content view. Only the selected Navigator element and its subelements are displayed. Click the icon again to restore all elements for viewing.

Icon

Commuta

Continguts

Permet d'amagar o mostrar el contingut.

Icona

Continguts

Escenaris

Mostra tots els escenaris disponibles. Feu doble clic a un nom per aplicar l'escenari. El resultat es mostra en una fulla. Per obtindre'n mĆ©s informaciĆ³, trieu Eines ā–ø Escenaris.

Icona

Escenaris

Si el navegador mostra escenaris, podeu accedir a les ordes segĆ¼ents quan feu clic amb el botĆ³ secundari en una entrada d'escenari:

Suprimeix

Deletes the selected scenario.

Propietats

Opens the Edit scenario dialog, where you can edit the scenario properties.

Mode d'arrossegament

Opens a submenu for selecting the drag mode. You decide which action is performed when dragging and dropping an object from the Navigator into a document. Depending on the mode you select, the icon indicates whether a hyperlink, link or a copy is created.

Icona

Mode d'arrossegament

Insereix com a enllaƧ

Inserts a hyperlink when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document. You can later click the created hyperlink to set the cursor and the view to the respective object.

Icona de nota

Si inseriu un enllaƧ que enllaƧa a un document obert, cal que guardeu el document per poder fer servir l'enllaƧ.


Insereix com a enllaƧ

Creates a link when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document.

Insereix com a cĆ²pia

Generates a copy when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document.

Objectes

Displays all objects in your document.

Documents

Displays the names of all open documents. To switch to another open document in the Navigator, click the document name. The status (active, inactive) of the document is shown in brackets after the name. You can switch the active document in the Window menu.