Environ Function

Torna el valor d'una variable d'entorn com a cadena. Les variables d'entorn depenen del tipus de sistema operatiu de què disposeu.

Sintaxi:

Environ (Environment As String)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

Environment: Variable d'entorn per a la qual voleu tornar el valor.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleEnviron

Dim sTemp As String

    sTemp=Environ ("TEMP")

    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")

    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Directori de fitxers temporals:"

End Sub