GetSystemTicks Function

Torna el número de ticks del sistema proporcionat pel sistema operatiu. Podeu utilitzar esta funció per optimitzar determinats processos.

Sintaxi:

GetSystemTicks()

Valor de retorn:

Llarg

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"La pausa ha durat"

End Sub