UCase Function

Converteix les lletres minúscules d'una cadena en majúscules.

Vegeu també: Funció LCase

Sintaxi:

UCase (Text As String)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena que vulgueu convertir.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' retorna "las vegas"

    Print UCase(sVar) ' retorna "LAS VEGAS"

End Sub