TypeName Function; VarType Function

Torna una cadena (TypeName) o un valor numèric (VarType) que conté informació per a una variable.

Sintaxi:

TypeName (Variable) / VarType (Variable)

Valor de retorn:

String; Integer

Paràmetres:

Variable: La variable el tipus de la qual voleu determinar. Podeu utilitzar els valors següents:

paraula clau

Constant amb nom

VarType

Tipus de variable

Boolean

11

Variable booleana

Date

V_DATE

7

Variable de data

Currency

V_CURRENCY

6

Variables de moneda

Double

V_DOUBLE

5

Variable de coma flotant doble

Integer

V_INTEGER

2

Variable d'enter

Long

V_LONG

3

Variables d'enter llarg

Object

9

Variable d'objecte

Single

V_SINGLE

4

Variable de coma flotant senzilla

String

V_STRING

8

Variable de cadena

Variant

12

Variable de variant (pot contindre tots els tipus especificats per la definició)

Empty

V_EMPTY

0

Variable no inicialitzada

Null

V_NULL

1

No hi ha dades vàlides


Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleType

Dim iVar As Integer

Dim sVar As String

Dim siVar As Single

Dim dVar As Double

Dim bVar As Boolean

Dim lVar As Long

Dim cVar as Currency

Dim tVar as Date

 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_

 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_

 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_

 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_

 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_

 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_

 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_

 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Alguns tipus al LibreOffice Basic"

End Sub