CDbl Function

Converteix qualsevol expressió numèrica o expressió de cadena en un tipus doble.

Sintaxi

CDbl (Expression)

Valor de retorn

Doble

Paràmetres:

Expressió: Qualsevol expressió de cadena o numèrica que vulgueu convertir. Per convertir una expressió de cadena, la xifra s'ha d'introduir com a text normal ("123,5") amb el format numèric per defecte del sistema operatiu.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub