With Statement

Estableix un objecte com l'objecte per defecte. A menys que es declari un altre nom d'objecte, totes les propietats i els mètodes fan referència a l'objecte per defecte fins que s'arriba a l'expressió End With.

Sintaxi:

With Object

 Statement block

End With

Paràmetres:

Utilitzeu With i End With si teniu diverses propietats o mètodes per a un únic objecte.