End Statement

Finalitza un procediment o un bloc.

Sintaxi:

End, End Function, End If, End Select, End Sub

Paràmetres:

Utilitzeu l'expressió End de la manera següent:

Expressió

End: No és obligatori, però es pot introduir a qualsevol lloc a dins d'un procediment per finalitzar l'execució del programa.

End Function: Finalitza una expressió Function.

End If: Marca el final d'un bloc If...Then...Else.

End Select: Marca el final d'un bloc Select Case.

End Sub: Finalitza una expressió Sub.

Exemple:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Nombre d'1 a 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Nombre de 6 a 8"

    Case Is > 8 And iVar < 11

      Print "Superior a 8"

    Case Else

      Print "Fora de l'interval de l'1 al 10"

  End Select

End Sub