While...Wend Statement

Quan un programa troba una expressió While, prova la condició. Si la condició és falsa, el programa continua directament seguint l'expressió Wend. Si la condició és certa, el bucle s'executa fins que el programa troba Wend i, a continuació, salta arrere fins a l'expressió While. Si la condició segueix sent certa, el bucle es torna a executar.

A diferència de l'expressió Do...Loop, no podeu cancel·lar un bucle While...Wend amb Exit. No eixiu mai d'un bucle While...Wend amb GoTo, perquè això provocaria un error d'execució.

Do...Loop és més flexible que While...Wend.

Sintaxi:

While Condition [Statement] Wend

Exemple:

Sub ExampleWhileWend

Dim stext As String

Dim iRun As Integer

  sText ="Això és un text curt"

  iRun = 1

  While iRun < Len(sText)

    If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1, Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )

    iRun = iRun + 1

  Wend

  MsgBox sText,0,"Text codificat"

End Sub