Signes d'expressió

Esta funció torna el signe algebraic d'una expressió numèrica.

Sgn Function

Torna un número enter entre -1 i 1 que indica si el número que es passa a la funció és positiu, negatiu o zero.