Funcions exponencials i logarítmiques

El LibreOffice Basic admet les funcions exponencials i logarítmiques següents.

Exp Function

Torna la base del logaritme natural (e = 2,718282) elevat a una potència.

Log Function

Torna el logaritme natural d'un nombre.