"+" Operator

Afig o combina dues expressions.

Sintaxi:

Resultat = Expressió1 + Expressió2

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol expressió numèrica que continga el resultat de la suma.

Expressió1, Expressió2: Qualssevol expressions numèriques que vulgueu combinar o afegir.

Exemple:

Sub ExampleAddition1

    Print 5 + 5

End Sub

 

Sub ExampleAddition2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 + iValue2

End Sub