Funcions de gestió d'errors

Utilitzeu les expressions i les funcions següents per definir la forma en què el LibreOffice Basic reacciona als errors d'execució.

El LibreOffice Basic ofereix diversos mètodes per evitar la finalització d'un programa quan es produeix un error d'execució.

Erl Function

Torna el nombre de línia on s'ha produït un error durant l'execució del programa.

Err Function

Torna un codi d'error que identifica l'error que es va produir durant l'execució del programa.

Error Function

Torna el missatge d'error que correspon a un codi d'error determinat.

On Error GoTo ... Resume Statement

Habilita una rutina de gestió d'errors després que es produïsca un error, o continua l'execució del programa.