Timer Function

Torna un valor que especifica el nombre de segons que han passat des de mitjanit.

Icona de nota

Heu de declarar primer una variable per cridar la funció Timer i assignar-la al tipus de dades "llarg", si no, es torna el valor Date.


Sintaxi:

Timer

Valor de retorn:

Data

Exemple:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec,0,"Segons des de mitjanit"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"L'hora és"

End Sub