FileAttr Function

Retorna el mode d'accés o el número d'accés de fitxer d'un fitxer que es va obrir amb l'expressió Open. El número d'accés del fitxer depèn del sistema operatiu (OSH = Operating System Handle).

Icona de nota

Si disposeu d'un sistema operatiu de 32 bits, no podeu utilitzar la funció FileAttr per determinar el número d'accés del fitxer.


Vegeu també: Obri

Sintaxi:

FileAttr (FileNumber As Integer, Attribute As Integer)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

FileNumber: El número de la fila que es va obrir amb l'expressió Open.

Atribut: Expressió d'enter que indica el tipus d'informació de fitxer que voleu tornar. Els valors següents són possibles:

1: La funció FileAttr-Function indica el mode d'accés del fitxer.

2: La funció FileAttr torna el nombre d'accés del fitxer per al sistema operatiu.

Si especifiqueu un atribut de paràmetre amb un valor d'1, s'apliquen els valors de retorn següents:

1 - INPUT (fitxer obert per entrada)

2 - OUTPUT (fitxer obert per eixida)

4 - RANDOM (fitxer obert per accés aleatori)

8 - APPEND (fitxer obert per ser afegit)

32 - BINARY (fitxer obert en mode binari).

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

52 El nom o el número del fitxer és incorrecte

Exemple:

Sub ExampleFileAttr

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Això és una línia de text"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1 ),0,"Mode d'accés"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2 ),0,"Atribut de fitxer"

  Close #iNumber

End Sub