Funcions de color

En esta secció es descriuen les funcions d'execució que s'utilitzen per definir colors.

Blue Function

Torna el component blau del codi de color especificat.

Green Function

Torna el component verd del codi de color determinat.

Red Function

Torna el component roig del codi de color especificat.

QBColor Function

Torna el codi de color RGB del color passat com a valor de color a través d'un sistema de programació anterior basat en l'MS-DOS.

RGB Function

Torna un valor de color d'enter llarg que consta de components rojos, verds i blaus.