Funcions de visualització

En esta secció es descriuen les funcions de temps d'execució que s'utilitzen per extreure informació a la visualització de pantalla.

MsgBox Statement

Mostra un quadre de diàleg que conté un missatge.

MsgBox Function

Mostra un quadre de diàleg que conté un missatge i torna un valor.

Print Statement

Extreu les cadenes o expressions numèriques especificades a un diàleg o a un fitxer.