Glossari del LibreOffice Basic

En este glossari s'expliquen alguns termes tècnics que podeu trobar quan treballeu amb el LibreOffice Basic.

Colors

Al LibreOffice Basic, els colors es tracten com a valor enter llarg. El valor de retorn de les consultes de color també és sempre un valor enter llarg. Quan es defineixen les propietats, els colors es poden especificar amb el seu codi RGB que es converteix en un valor enter llarg amb la funció funció RGB.

Notació d'URL

Els URL (Uniform Resource Locators, localitzadors uniformes de recursos) s'utilitzen per determinar la ubicació d'un recurs com un fitxer en un sistema de fitxers, habitualment en un entorn de xarxa. Un URL consta d'un especificador de protocol, un especificador d'amfitrió i un especificador de fitxer i de camí:

protocol://nom.amfitrió/camí/cap/al/fitxer.html

L'ús més comú dels URL és a Internet per especificar pàgines web. Exemples de protocols: http, ftp, file... L'especificador de protocol file s'utilitza quan es fa referència a un fitxer ubicat al sistema de fitxers local.

URL notation does not allow certain special characters to be used. These are either replaced by other characters or encoded. A slash (/) is used as a path separator. For example, a file referred to as C:\Users\alice\Documents\My File.odt on the local host in "Windows notation" becomes file:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt in URL notation.

Punt decimal

Per convertir nombres, el LibreOffice Basic utilitza la configuració regional del sistema per determinar el tipus de separador decimal i de milers.

The behavior has an effect on both the implicit conversion ( 1 + "2.3" = 3.3 ) as well as the function IsNumeric.

Twips

Un twip és una unitat independent de la pantalla que s'utilitza per definir la posició uniforme i la mida dels elements de pantalla de tots els sistemes de visualització. Un twip és 1/1440 d'una polzada o 1/20 d'un punt d'impressió. Hi ha 1440 twips en una polzada o uns 567 en un centímetre.

Unitats de mesura

Al LibreOffice Basic, es pot especificar un paràmetre de mètode o una propietat que esperen informació d'unitat com a enter o com a expressió d'enter llarg sense una unitat, o bé com a cadena de caràcters que conté una unitat. Si no es passa cap unitat al mètode, s'utilitzarà la unitat per defecte definida per al tipus de document actiu. Si el paràmetre es passa com a cadena de caràcters que conté una unitat de mesura, s'ometrà el valor per defecte. La unitat de mesura per defecte per a un tipus de document es pot definir a ▸ (Tipus de document) - General.