Obertura d'un diàleg mitjançant codi de programació

A la finestra del LibreOffice BASIC del diàleg que heu creat, feu clic a la pestanya que mostra el nom del mòdul al qual està assignat el diàleg per eixir de l'editor de diàlegs. La pestanya del nom es troba a la part inferior de la finestra.

Introduïu el codi següent per obtindre una subrutina anomenada Dialog1Show. En este exemple, el nom del quadre de diàleg que heu creat és "Dialog1":

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Sense utilitzar "LoadDialog", podeu visualitzar el codi de la manera següent:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

Quan executeu este codi, s'obrirà el quadre de diàleg "Dialog1". Per tancar el diàleg, feu clic al botó de tancament (x) de la barra de títol.