Umetanje i uredivanje Fusnote ili Bilješke

Fusnote referencira više informacija o temi na dnu stranice i bilježi referentne informacije na kraju dokumenta. $ [officename] automatski nabrojava fusnote i bilješke.

Za umetanje fusnota ili krajnja bilješka:

  1. Pritisnite u dokumentu gdje želite smjestiti sidro bilješku.

  2. Izaberite Insert - Fusnota / EndNote.

  3. U numeriranje prostor, odaberite format koji želite koristiti. Ako odaberete znakova, kliknite dugme Browse ( ...) te odaberite znak koji želite koristiti za fusnotu.

  4. In the Type area, select Footnote or Endnote.

  5. Click Zatvori.

  6. Ukucajte bilješku.

Ikona

Takoder možete umetnuti fusnote klikom Umetni Fusnota Direktno ikona na Umetni alatnoj traci.

Uredivanje Fusnote ili Bilješke

Razmak izmedu Fusnote