Dodavanje Polja za Unos

Polje za unos je varijabla koju možete kliknuti na dokument otvoriti okvir za dijalog u kojem možete uredivati variable.

  1. Izaberite Unesite - Polja - Ostalo i kliknite Funkcije karticu.

  2. Pritisnite stil numeriranja u Format list.

  3. Kliknite Umetni i upišite tekst za varijablu.

  4. Click Zatvori.

Tip Icon

Za brzo otvaranje svih polja ulaz u dokument za uredivanje, pritisnite Ctrl + Shift + F9.


O Poljima