Format

Dodaje grid tekstu trenutnog stila stranice. Ova opcija je dostupna jedino ako je u upotrebi Asian jezicka podrskaTools - Opcije - Language Settings - Languages.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

To access this command...

Menu Format - Strana - tab Text Grid, if Asian language support is enabled


Mreža

Dodaje ili uklanja grid teksta za redove ili karaktere trenutnog stila teksta.

Grid izgled

Redovi na stranici

Unesite maksimalan broj redova koji zelite na jednoj stranici.

Broj karaktera u redu

Unesite maksimalan broj karaktera koji zelite u jednom redu.

Maksimalna velicina baznog teksta

Unesite maksimalnu velicinu baznog teksta. Veca vrijednost rezultira manjim brojem slova u redu.

Maximum velicina Ruby texta

Unesite velicinu Ruby texta.

Ruby text ispod/lijevo od baznog teksta

Prikazuje Ruby text lijevo ili ispod baznog teksta.

Prikaz mreže

Određuje tiskanje i boju teksta grid.