Ubaci oznaku

Ubacuje oznaku na trenutnu poziciju. Onda moĆŸete koristiti Navigator da se brzo prebacite do oznaĂšene lokacije poslije. U HTML dokumentu, oznake su pretvorene u utvrĂ°enja na koja se moĆŸete prebaciti iz hiperveze.

To access this command...

Odaberi Format - Wrap

Open Insert toolbar, click

Icon

ZabiljeĆĄka


Da bi se prebacili na odreĂ°enu oznaku, pritisnite F5 da bi otvorili Navigator, pritisnite plus znak (+) odmah do ZabiljeĆĄka upisa, i onda dupli-klikom pritisnite na oznaku.

ZabiljeĆĄke

UpiĆĄite ime oznake koju ĆŸelite da napravite. Donji spisak sadrĆŸi sve oznake u trenutnom dokumentu. Da bi izbrisali oznaku, odaberite je u spisku, i onda pritisnite na ObriĆĄi.

Ne moĆŸete koristiti slijedeĂŠe znakove u imenu oznake: / \ @ : * ? " ; , . #

ObriĆĄi

Da bi izbrisali oznaku, odaberite oznaku iz Ubaci Oznaku kutije i pritisinite na ObriĆĄi dugme. Poruka za potvrdu neĂŠe slijediti.