Koristenje Custom Slide Show

Definise custom slide show koristeci slajdove unutar trenutne prezentacije. Mozete izabrati slajdove koji zadovoljavaju potrebe korisnika. MOzete kreirati onoliko slajdova koliko je potrebno.

To access this command...

Choose Slide Show - Custom Slide Show


Creating a Custom Slide Show

Ime prezentacij

Lists the custom slide shows that are available.

Za kreiranje custom slide show, kliknite New.

Koristenje Custom Slide Show

Pokrece custom slide show koji ste odabrali kada kliknete na Pokreni. Inace, cijela prezentacija je prikazana.

Za pokretanjecustom slide show:

  1. Kliknite show u listi i oznacite Use Custom Slide Show.

  2. KliknitePokreni.

Rasporedi

Creates a custom slide show.

Izmijeni

Add, remove or reorder slides as well as change the name of the selected custom slide show.

Obriši

Deletes the selected element or elements without requiring confirmation.

Kopiraj

Kreira kopiju oynacenog custom slide show. Mozete mjenajti ime klikanjem naIzmijeni.

Pokreni

Runs the slide show. Ensure that Use Custom Slide Show is selected if you want to run a custom presentation.

Zatvori

Closes the dialog and saves all changes.