Printing faster with Reduced Data

Možete odlučiti da se smanje podaci koji su neophodni za štampanje dokumenta. Postavke se mogu definirati različito za ispis direktno na štampač ili ispis u datoteku.

  1. Choose - LibreOffice - Print.

  2. Click one of the following settings options:

    Štampač- definiranje mogućnosti za smanjenje podataka tijekom ispisa izravno na štampač

    Odštampaj u datoteku- definiranje mogućnosti za smanjenje podataka tijekom ispisa u datoteku

  3. Odabrati bilo koju kombinaciju četiri opcije, zatim kliknite OK.

    Svi dokumenti koje štampate od sada će koristiti promijenjene opcije.

  4. Štampa vaš dokument.

Možete smanjiti podatke za transparentnost, za gradijente, ili za bitmape. Kada smanjite podatke, na mnogim printerima nećete vidjeti smanjenje kvaliteta štampanja. Ali vrijeme štampanja je znatno kraće, a kad štampate u datoteku, veličina datoteke je mnogo manja.